Teachers List

1 Dr Sanjiv Kumar Verma English
2 Pooja Singh Biology
3 Rashmi Rekha Panda Biology
4 Abhishek Prakash Jha Maths
5 Rekha Sharma English
6 Hemant Kumar Yadav Hindi
7 Payal Desai Maths
8 Karabi Biswas EVS
9 M. Archana Dora Social Science
10 Kabita Sahu All Subjects
11 Nilipta Sahu Maths
12 Ipshita P. Hota English
13 Priya Sharma Maths
14 V. Sarangi Science
15 Anita Chauhan Hindi
16 Pallabi Barik Math
17 Archana Kumari Computer
18 E Saroji Reddy Hindi
19 Rashmi Rekha Das Maths 
20 Sushanta Kumar Meher Social Science
21 Sudha Meher Hindi
22 Srimanta Sahu Art
23 Anita Das Odia
24 Satyajit Barik Science
25 Deepika Sahu Social Science
26 Sushmita Panigrahi Odia
27 Soumya Mishra Science
28 Ruchi Nibedita  Kar Computer
29 Meghamala Pandey Science
30 Pranati Panigrahi Odia
31 Nandita Satpathy English
32 Nivedita Sinha English
33 Pooja Sharma Maths
34 Nazma Kauser Hindi
35 Sapneshwar Behera Social Science
36 Monalisha Mishra Math
37 Rambabu Sahani Maths
38 Suchitra Kar English
39 C. Shyamala English
40 N. Shrinu Das Music
41 Anil Meher  S St
42 S. N. Padhi Physics
43 Alekhika Pani Physics
44 Anshar R. Khan Maths
45 Pooja Archana Nayak Social Studies
46 Sameer Singh Deo PE
47 Sujit Panda Computer